Ново проучване, проведено в Обединеното кралство, показва, че определен тип хора са изложени на по-голям риск за изява на някои често срещани сърдечносъдови и метаболитни заболявания.


Защо трябва да спите от лявата страна


В изследването са участвали близо половин милион души, при които след статистическа обработка на данните се установява, че продължителността и качеството на живот са със значително по-добри показатели при едните.

Проучването включва приблизително 433 000 души - на възраст от 38 до 73 години, живеещи в Обединеното кралство. Периодът на проучването е в рамките на 6 години и 7 месеца.

Какво е открило проучването четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.