Използването дори на малки светлини или нощни лампи по време на сън може да доведе до инсулт и смъртоносни сърдечни заболявания.

Как е правилно да измерим пениса си и колко е официално неговата средна дължина

Затова учените настояват всички да изоставят източниците на светлина по време на сън.

При експериментите на учени от Япония с участието на 989 ​​доброволци беше установена ясна връзка между интензивността на нощното осветяване и прогресията на редица болести.

Как сънят на нощнта лампа може да ни докара смъртоносни болести, виж в zdrave.to.