Над един милиард ще са пушачите през 2025 г. по прогноза на Световната здравна организация! Но вече съществува по-добра алтернатива на цигарите! Филип Морис Интернешънъл разработи по-малко рискова алтернатива на тютюнопушенето - бездимните продукти, с които се ангажира за изграждането на бъдеще без дим.

„Ние инвестирахме над 6 милиарда долара в научноизследователска дейност, производствени мощности, научен анализ и проучвания на нагласите на пълнолетните пушачи, за да разработим бездимна алтернатива на цигарите, по-малко рискова за хората от продължителното пушене”, заяви Руи Миньос – ръководител по научните въпроси във Филип Морис Интернешънъл. В последния месец компанията започна активно да говори за намаляване на вредата от тютюнопушенето и подобряване на общественото здраве. Дори публикува Бяла книга за най-големите проблеми в сферата на общественото здраве – „Общественото здраве – задача по-трудна от астрофизика”.

„Знаем, че тютюнопушенето причинява заболявания. Знаем също, че тютюнът съдържа никотин, който не е безвреден, но който не е първопричината за развитие на болести, свързани с пушенето. В действителност основният причинител на тези заболявания са вредните химически вещества, които пушачът вдишва от горящата цигара”, обясни г-н Миньос.
  
Коя е по-добрата алтернатива на цигарите четете в цялото интервю с Руи Миньос в Здраве.то