Ако има нещо добро да се каже за инсултите, то е следното: по-голямата част от тях не е нужно да се случват. 

До 80% от инсултите могат да бъдат предотвратени чрез промяна на здравословния начин на живот и работа със здравни специалисти за контрол на рисковите фактори за инсулт.


Кои са 5-те важни стъпки, с които можем да предотвратим инсулта, четете в zdrave.to