Налага ми се лечение на сериозно заболяване с поставянето на стент на червата.

Поема ли НЗОК това лечение или се налага доплащане от пациента?

Радостин Цветков, гр. София

Отговор на този въпрос четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.