Проф. д-р Здравко Каменов е началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на Университетска болница “Александровска” и ръководител на Катедрата по вътрешни болести при Медицински университет - София. 

Има придобити специалности по ендокринология и болести на обмяната и вътрешни болести и магистърска степен по “Здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет - София. Има първата за България квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина. Специализирал е в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Той е първият български лекар, получил за работата си в областта на ендокринологията медала на Американската асоциация на клиничните ендокринолози. Проф. Каменов има над 320 научни трудове, цитирани в повече от 1500 медицински списания и книги в чужбина.

Какво е менопауза и защо се налага в този период жената да бъде по-внимателна за здравето си четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.