Руският академик Игор Решетов е един от водещите хирурзи онколози, микрохирург, експерт по лицевочелюстна и реконструктивно-пластична хирургия.

През 2018 г. оглавява създадения в Сеченовския университет Център по онкология, където се водят фундаментални изследвания и се разработват нови технологии за борба с рака. 

Има ли основания да се страхуваме от евентуалния риск от употребата на мобилни телефони? Да намалим ли контактите с тези модерни  устройства, които се превърнаха в неминуема част от нашия живот, или да ги използваме без страх? Предлагаме ви интервю в превод  с акад. Решетов, от което се надяваме да получите отговори на тези въпроси, както и да научите какви са другите провокиращи канцерогеноза фактори, за които досега не сме си давали сметка.

Страшните последствия от употребата на смартфон четете в интервюто с академик Решетов на Zdrave.to