След течение на годините хората често стават много по-доверчиви. По-възрастните хора често стават жертви на измамници. Нима с годините започваме да мислим по-малко критично и по-лесно ставаме жертви на измама?
 

Тези храни предизвикват деменция

За повечето от нас старостта е свързана с мъдростта и способността да използваме правилно натрупания житейски опит.

След коя възраст човек се променя и става по-доверчив четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.