Минималните количества алкохол могат да удължат живота и младостта над два пъти, показа сензационно проучване. Професор Стивън Кларк и колегите му от Калифорнийския университет в Лос Анджелис са открили, че червеите нематоди, „захранвани” редовно с малки дози етилов спирт, живеят два пъти по-дълго – с 5 и дори 25 дни повече от трезвените си събратя, които живеят не повече от 15 дни.

От генетична гледна точка нематодите много приличат на високоразвитите бозайници, включително и на човека. Затова учените често ги използват вместо лабораторни мишки. При това те имат кратък жизнен цикъл, което ги прави идеални обекти за наблюдение.

Натурални напитки за здраве и тонус

Кларк и колегите му добавяли спирт в храната на безгръбначните в периода на израстване, когато те се превръщали от личинки във възрастни индивиди.

„Изследванията показаха, че нематодът, получаващ мизерни дози етил, живее с 20 до 40 дни по-дълго”, обясни ръководителят на проучването.

Минималните дози алкохол действат отлично дори при много стресов начин на живот, откри екипът. В рамките на експеримента етанолът бил разреждан в съотношение 1 към 1000 до 1 към 20 000 с вода. Това е равно примерно на лъжица чист спирт, разтворена в цяла вана. Ако концентрацията се повишавала например до 1 към 80, благотворният ефект изчезвал.

Храните, които предпазват от рак на гърдата

Учените още не могат да кажат какъв механизъм води до чудотворното въздействие на етила върху организмите. Една от версиите е, че той работи като сигнална молекула, отключваща цяла верига химични реакции – в общи линии, принципът, на който се базира хомеопатията. Според друга версия червеите може да използват спирта като ресурс за синтеза на високоенергийни молекули. Интересно е, че един от основните ефекти на разтворения спирт е удължаването на личинковата фаза – тоест, на младостта, която в експеримента заемала по-голямата част от удължения живот на червеите.

Засега е рано да се каже дали същият ефект може да бъде постигнат и при хората, но самият факт, че този механизъм съществува, вече дава огромни надежди на световната медицина.