Д-р Йордан Андреев е част от екипа на СБОБАЛ-Варна от 2011 г., като от 2015 г. е с придобита специалност “Очни болести“.


Интересите му са предимно в лечението и хирургията на преден сегмент на окото. Посещава ежегодните държавни офталмологични конференции и курсове за усъвършенстване.

Очното перде не бива да се чака да „узрее“!

Участва в провеждането на редица скринингови програми в сферата на офталмологията. През 2016 г. печели Грант от Европейския борд по офталмология и специализира в Heidelberg University Hospital - Хайделберг, Германия. 

Преподава като хоноруван асистент към Медицински университет - Варна от 2017 г., а през 2019 г. печели конкурс за преподавател към същия университет. 

Преминал е курсове по трансплантация на амниотична мембрана, лазери в офталмологията, ехография.

Какви сигнали дава катарактата и как се лекува четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.