Какво показват последните постижения на науката в изследване на атеросклерозата и холестероловата обмяна?

Предлагаме ви най-интересните извадки от доклада на д-р Алексей Чудинов - липидолог (определящ различните липидни нарушения, в т.ч. обмяната на веществата и холестероловите отклонения).

• Съвсем наскоро в областта на кардиологията настъпи обрат, който се превърна в нова отправна точка в изучаването на сърдечносъдовите заболявания. Стана ясно, че при 50% от хората с нормално или дори понижено ниво на холестерола, сърдечносъдовите заболявания прогресират много бързо.

И обратното: при 50% от хората с високо ниво на холестерола рискът от сърдечносъдови заболявания не нараства. Т.е., основната причина за развитие на инфарктите и инсултите не е холестеролът.

А кое тогава е основното четете в най-полезния сайт Zdrave.to.