Когато кръвта не може да протича правилно към мозъка, мозъчните клетки умират и това се нарича инсулт. Много признаци и симптоми са еднакви при мъжете и жените, въпреки че някои се срещат по-често при силния пол. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщават, че мозъчните удари са петата водеща причина за смърт в Съединените щати.


Те са по-чести и по-вероятно да бъдат фатални при жените, докато мъжете са склонни да получат инсулт в по-млада възраст. Запознаването с всички симптоми, включително тези, които са специфични за пола, може да помогне на човек да потърси животоспасяващо медицинско обслужване. 

В тази статия, публикувана на сайта medicalnewstoday.com, разглеждаме ранните предупредителни признаци за инсулт и симптомите, които мъжете по-често изпитват. Описваме и процеса на възстановяване на пациентите.

Авторите на проучване, публикувано през 2009 г., са изследвали разликите в начина, по който инсулти засягат мъже и жени.

Кои са най-честите симптоми при мъжете четете в най-полезния сайт Zdrave.to.