Здравноосигурена съм и имам издадено направление от личния лекар за консултация със специалист, което не успях да ползвам в 30-дневния срок на валидност. Това наложи да си платя първата консултация, но след извършването на предписаните ми изследвания, се налага нова такава.

Какво да направя, ако не съм използвал направлението си?

В тази връзка ме интересува, дали е възможно това направление да бъде презаверено с по-късна дата, или да ми се издаде ново. Доколкото разбрах, направлението е отчетено, но в действителност, аз нямам разходи към Касата.

Недялка Йорданова, гр. Бургас


Какви са правата в тази ситуация четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.