Пулсът представлява туптенето в артериите, предизвикано от контракциите на лявата камера на сърцето. Тези удари може да бъдат усетени на всяко място, което позволява артерия да бъде притисната към кост.


Какъв пулс се счита за тахикардия?

Такива места са например вратът, китката, зад коляното, вътрешната страна на лакътя и близо до глезенната става. Честотата на пулса се изразява чрез броя на ударите за минута.

В зависимост от възрастта на човек има различни критерии какъв е нормалният пулс. Ако той е ускорен, това може да говори за здравословен проблем.

Какъв е нормалният пулс и защо е ускорен четете в на-полезния здравен сайт Zdrave.to.