Д-р Николай Вълчев придобива образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина“ към Медицински университет София през 2015 г. От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по съдова хирургия на болница „Токуда“, София. Д-р Вълчев има професионален интерес в областта на съвременните методи за диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови заболявания. Работи активно в сферата на ендоваскуларното и хибридно лечение при пациенти с артериална съдова патология.

Автор и съавтор на научни публикации в български и международни списания. Преминал е през множество обучения във водещи клиники в различни европейски държави. Притежава свидетелство за професионална квалификация и правоспособност по „Ултразвукова съдова диагностика“ както и по „Ендоваскуларна съдова хирургия“. Участва в български и европейски научни форуми. Член е на Българското национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА).

Колко сериозен проблем са т. нар. разширени вени?

Мнението, че разширените вени и капиляри са само естетически проблем, е широко разпространено. А в действителност става дума за съдово заболяване, при това хронично – хронична венозна болест (ХВБ), а в основата ѝ стои прогресивен възпалителен процес.

Вените са съдовете, по които кръвта се движи към сърцето. И понеже венозните стени притежават слабо развит гладкомускулен слой, еднопосочното движение на кръвта в тях се осъществява от съкращението на околните мускули, както и от наличието на венозни клапи по хода на вената. Когато ходим и мускулите ни се съкращават, те подпомагат придвижването на кръвта по вените. Когато обаче стоим прави продължително, кръвта забавя движението си и се задържа в най-ниско разположените части на тялото.

С течение на времето повишеното налягане води до отпускане на венозните стени, а венозните клапи, които насочват кръвта към сърцето, не работят правилно. Така венозните клапи се увреждат и част от изпомпаната кръв се връща обратно в долните крайници. В резултат на този процес се развива венозна хипертония и се стига до разширяването на вените.

Какви терапии се прилагат най-често при лечението на ХВБ днес, в кои случаи се налага инвазивно лечение и какви са най-новите терапевтични методи, четете в най-полезния сайт Zdrave.to