„Всекидневното разбиране за лукса е като атрибут на удоволствието, а не като ценност или необходимост. В този смисъл откритата на 1 юни 2023 г. новопостроена високотехнологична клиника за майчино и детско здраве Мама и Аз е „луксозна придобивка“ за българското детско здравеопазване. Всъщност по всички медицински ръководства (guidelines), клинични методики и българските медицински стандарти и закона, които ние прилагаме, педантично-високата хигиена и установеният ред се изискват най-малко за предотвратяване на вътрешноболничните инфекции. Естествено клиниката е пълна, защото приемаме деца от цяла България, а „луксът“, както го дефинирахме, се поддържа денонощно.

Дължим това специално разяснение на всички пациенти, дарители и приятели на модерното детско здравеопазване – с огромна благодарност за участието в нашата дарителска кампания. Доверието, че ние правим всичко всеотдайно, за благото на децата и семействата, е най-вдъхновяващо за педиатрите, акушер-гинеколозите и лекарите от редица клинични специалности – всички всекидневно заети с лечение, грижи, изследвания и обучение. Кампанията има за цел да оптимизира нашите възможности, за да отговорим на огромното търсене на напреднала педиатрична грижа“ – това споделя доц. Попов и продължава: „Никой не е закъснял“:  

Дарявам сега!

Donate now!  

Jetzt spenden 

Şimdi Bağış Yap!   

Faites un don!   

Donează acum!
 

Приемаме единствено поименни дарения, прозрачно,  само по банков и електронен път на преводите -  с пълен отчет към дарителите.

Единственият сериозен напредък в детското здравеопазване през 2023 г. Много хора говорят, само ние показваме на дело и лекуваме най-тежките случаи.

Доц. Йордан Попов, водещ специалист по акушерство и гинекология в клиниката за майчино и детско здраве  "Мама и Аз".

Проф. Стефан Стефанов, водещ специалист по педиатрия и детска ревматология в клиниката за майчино и детско здраве "Мама и Аз".


Проф. Стефанов споделя споделеното от неговите колеги: Проектирана, построена и развита с най-напреднала медицинска експертиза – без една стотинка държавна инвестиция и без никаква подкрепа от дарителски кампании досега – „явлението“ "Мама и Азразгръща фронта срещу детската смъртност и инвалидизацията на деца и юноши в България. Със или без протести или с дарителски кампании, инициативи, мрежи, сдружения или обществени съвети нищо друго реално не се случва.

Ние развиваме в България педиатрична помощ и грижа с водеща експертиза, за да ги направим напълно достъпни за всички. Много добри примери  има в Европа и по света. Ние работим за България. На всички омръзнаха глупостите за разделителни линии и противоконституционното противопоставяне на видовете собственост – най-добрите, с реален принос и резултати, трябва да се подкрепят от всички!

„Затова, време е за директно дарителство към можещите, знаещите и постигащите добри резултати – към съзидателите в детското здравеопазване на България, за да издигнем нашата национална експертиза на световно ниво и покрием териториално страната“, призовават специалистите с огромна  загриженост за критичното състояние на детското здравеопазване у нас и за остротата на демографската криза.

Дарявам сега!

Donate now!  

Jetzt spenden 

Şimdi Bağış Yap 

Faites un don 

Donează acum!
 

Приемаме единствено поименни дарения, прозрачно,  само по банков и електронен път на преводите -  с пълен отчет към дарителите.

ЗАЩО ДИРЕКТНИ ДАРЕНИЯ В 

Защото ние развиваме медицинските технологии и иновации, продължаваме обучението на лекарите и специалистите по медицински грижи в страната и в чужбина – за да лекуват и да се грижат за децата в България!

 

Пациентите отговарят за „Явлението“

Дарявам сега!

Donate now!  

Jetzt spenden 

Şimdi Bağış Yap 

Faites un don 

Donează acum!

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук