Управителният съвет на Столична лекарска колегия – Български лекарски съюз /УС на СЛК-БЛС/ изразява тревогата си от разпространeнието на данни, неотговарящи на истината за състоянието на Александровска болница и разпространението им в медийното пространство. Това неоснователно настройва общественото мнение срещу една от най-големите болнични структури в страната.

Ето цялата декларация: 
 
Недопустимо е да се говори медийно с внушения от името на цяла болница, а доказателствата и показателите да сочат друго.
Тези обвинения и неоснователни изявления, спекулирането с цифри за финансовото състояние на болницата, отблъскват пациентите и тежко уронват авторитета на работещия медицински персонал.

Ето защо припомняме, че:

Правото по Конституция да се получава и разпространява информация е с единствен критерий – истината.
В страната функционират държавни регулаторни органи, които имат задължението да проверяват състоянието на отделните лечебни заведения с правомощия да изследват и с каква давност във времето са възникнали изнесените проблеми в медийното пространство.

Компетентно становище по сигнали и жалби могат да огласяват и то след проверки НЗОК/СРЗОК, финансираща лечебните заведения, Александровска болница по Търговския закон е с принципал министъра на здравеопазването; ИА „Медицински надзор“ следи за своевременност, качество и достатъчен обем на медицинската помощ.

Важно е да отбележим, че няма постъпили сигнали или оплаквания за нередности в Александровска болница в Столична лекарска колегия на БЛС като съсловна организация.

Александровска болница е основана през 1879 година и е емблема в лечението на пациенти и обучение на медицинските кадри.
Безброй са хората, преминали като пациенти през клиниките на болницата, хиляди са студентите завършили медицина, многобройни са лекарите, придобили специалност в лечебното заведение.

Управителният съвет на СЛК-БЛС отчита създадената медийна среда около Александровска болница като преднамерена и необективна.
Обвинителните позиции не спомагат за надграждане на постигнатото от звената в болницата и за бъдещото й развитие.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-БЛС