Близо 435  хил. души по света са починали, след като са се заразили с COVID-19. Но поне още 130 хил. души са издъхнали по време на пандемията по различни други причини.

Данните от проучването на така наречените "излишни смъртни случаи" показват, че дори и ако изключим жертвите на вируса от общата схема, броят на починалите хора в повечето страни по време на пандемията е доста по-голям от средния за този период от време. Някои от тези хора може да са неригистрирани жертви на COVID-19, а други да са издъхнали в резултат на претоварването на здравната система.

Как се определят "излишни смъртни случаи"?

Методът е много прост - взима се броят на хората, издъхнали по каквато и да е причина в дадена страна за определен период от време. Това може да е седмица или месец.

След това се сравнява броят на смъртните случаи за този период от време през последните пет години. Този метод дава по-добър поглед над това, как епидемията се е отразила на смъртността в различните държави, тъй като не се нуждае от данни за това, колко хора са били тествани за COVID-19 или какъв е критерият, по който се броят заразените и починалите в дадена държава.

Колко хора са починали в следствие на COVID-19?

Ще разгледаме три от държавите с най-висок брой на заболели от коронавирус с Европа - Великобритания, Италия и Франция. Смъртността във всяка държава ще се разгледа в период от 8 седмици след регистрирането на петият случай на COVID-19. За Великобритания това е 7 март - 1 май, Италия - 24 февруари - 19 април, а за Франция - 2 март - 26 април.

Сравняваме броят на починалите за този период от време през последните пет години - от 2019 г. до 2015 г. и разделяме на пет, за да получим средната стойност. Разликата между нея и броят на починалите хора през 2020 г. за същия период от време са така наречените "излишни смъртни случаи".

Във Великобритания 50 928 души повече са починали за този период, в Италия - 40 820 души, а във Франция - 27 522 души. Ако обърнем тези числа в проценти виждаме, че 54% повече хора са издъхнали в Обединеното кралство, в Италия има 43% повече смъртност от нормалното, а във Франция смъртността се е увеличила с 29%.

Какво показват статистиките в другите държави?

Норвегия, Германия и Дания са с най-малък процент на "излишни смъртни случаи" в Европа. Норвегия е отбелязала 100 смъртни случая в повече или 1%. Германия и Дания имат 4% повече хора, които са починали в периода от 8 седмици от петия регистриран случай на COVID-19 в страната.

Първенец в света обаче е Япония, където статистиката показва 0,3% или само 400 души повече, които са издъхнали спрямо този период през последните пет години.

Съседна Сърбия също има нисък процент на "излишни смъртни случаи" за периода 1 март - 30 април. Там са починали 800 души в повече, като процентът е 5%. Турция пък отбелязва с 32% повече смъртни случаи в Истанбул или 2400 души. Официалните смъртни случаи от COVID-19 там са 4340.

Въпреки че е на едно от пръвите места по брой на заразени с коронавирус, процентът в САЩ не е особено висок. Там са починали 97 300 души повече отколкото през изминалите пет години или 16%. В Русия, която също е начело на негативната класация по брой на заразени, само в Москва и Санкт Петербург са издъхнали 9100 души в повече, а процентът е 30.

В Швеция 4200 души повече са починали от обичайното или 24%.