Специалистите изучават жена с рак в продължение на 318 дни. През това време те успяли да установят наличието на 40 различни мутации на коронавируса в организма й.

В същото време мутацията на вируса била целенасочена, защото по този начин се избягвали ефектите на Т-клетъчния имунитет. Заслужава да се отбележи, че поради развитието на лимфом в тялото на пациента,  имунитетът и бил значително отслабен.


Какво се е случило с пациентката и кое е предизвикало мутациите, четете в zdrave.to