Можете да засилите защитата на тялото и белите си дробове от вредното въздействие на мръсния въздух, като коригирате диетата си по определен начин.

Ето няколко експертни съвети как най-добре да го направите.

Замърсяването на въздуха се превърна в глобално явление и една от водещите причини за смърт в световен мащаб.

Съветите за предпазване от мръсния въздух, вижте в zdrave.to