Проф. д-р Цветалина Танкова, д.м.н., е виден специалист - ендокринолог и преподавател в Катедрата по ендокринология на Медицинския университет в София.


Публикуваме нейна презентация за затлъстяването като медицински проблем, изнесена на онлайн форума “Иновации и добри практики в здравния сектор” в началото на ноември.

Обикновено говорим за затлъстяването като за някакъв козметичен проблем или като въпрос на човешка суета. А всъщност, затлъстяването е заболяване с код Е66 и с няколко разновидности в Международната класификация на болестите. Човек със затлъстяване може да бъде хоспитализиран по съответната клинична пътека. 

При каква обиколка на талията ни застрашава смърт и какво можем да направим, четете в zdrave.to