През 2022 г. бяха приети изменения за предоставяните дентални дейности. Затова ви моля да уточните какви манипулации се полагат по НЗОК на здравноосигурени над 18-годишна възраст в стоматологията?

Остава ли възможността за безплатно протезиране, без ограничения във възрастта?

Златка Николова, гр. Кърджали

Отговорът от нашите специалисти, четете в zdrave.to