Д-р Весела Стоичкова, д.м., е специалист ортодонт. През 2003 г. завършва с отличие Медицинския университет - София и печели конкурс за специализация по ортодонтия в Московския държавен медико-стоматологичен университет.

Там през 2008 г. придобива научна степен “Доктор по медицина”. От 2008 до 2019 г. д-р Стоичкова завежда Отделение по ортодонтия във VIP клиниката “Холивуд стоматология” в Москва. 

След завръщането си в България отваря собствена клиника. Успоредно с това преподава в Катедрата по ортодонтия на Медицинския университет в София. 

Каква е неочакваната причина за хъркането и сънната апнея четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.