Медицински център „Минерал Ягода”

Медицинският център предлага лечебна дейност по линия на Здравната каса, с направление №3 /код 23/ за физиотерапия и рехабилитация.

То покрива консултация със специалист в областта на физикалната терапия и рехабилитация, различни видове електропроцедури, топлолечение (парафинотерапия, луготерапия, криотерапия и др.), както и кинезитерапия, съобразно заболяванията. 

Koи и къде се намират останалите места, където се провежда рехабилитация при гинекологични болести