Трансплантираха ми бъбрек в страна от Европейския съюз и живея там, но съм здравноосигурен в България. Пенсионер съм по болест и всяка година трябва да се явявам на ТЕЛК в България. Моля да уточните вярно ли, е че всички прегледи трябва да си ги правя на частно, както твърди личният ми лекар, тъй като имало нов закон? Проблемът е, че ми отказва да ми даде талони за явяване на ТЕЛК, а аз нямам финансова възможност за това.

Васил Недялков, гр. София

Отговорът от нашите специалисти, четете в zdrave.to