Проф. д-р Петър Петров, д.м.н.,  е специалист по акушерство и гинекология, по социална медицина и здравен мениджмънт. Председател е на Националния съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ.

Проф. Петров има над 120 научни публикации във водещи наши и международни медицински издания. Автор е и на 10 монографии, сред които „Седалищно раждане”, „Цезарово сечение” и „Раждаемостта сред ромския етнос в България – реалности и перспективи”. Той е главен редактор на Списание „Съвременна медицинска наука“. 

Интервюто с проф. Петров, четете в zdrave.to