Административният съд в Благоевград потвърди решението на Общинската избирателна комисия в Сандански и не касира резултатите от частичните местни избори за общински съветници на 7 юни.
В мотивите си Административният съд посочва, че "само нарушенията на предвидените в изборния закон условия за провеждане на местните избори на основата на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, ако са пряко свързани с постигнатите от отделните кандидати изборни резултати, са основание за обявяване на избора за недействителен". Всяко друго нарушение на обществените отношения, свързани с изборния процес, което не води до различен изборен резултат, е основание за търсене на административно наказателна или наказателна отговорност, но не е основание за обявяване на избора за недействителен, отбелязват от съда. Решението на Административния съд в Благоевград може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Касиране на вота в Сандански поискаха 11 партии и коалиции с различни мотиви като преобладаваха аргументите за купуване на гласове.  /БЛИЦ