"Не могат да се очаква цените, подадени от топлофикационните дружества в заявление до КЕВР на 31 март, да се реализират от 1 юли. Увеличението, което искат от Велико Търново, е далече в историята, тъй като се е случило с подаването на заявленията преди 31 март.

Всяка топлофикация попълва модел, в който заявява своите разходи, присъщи за производството на топлинна енергия. Към онзи момент се е работело с данни, които са неадекватни към този момент".

Това поясни пред БНР Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. И допълни, че в момента се сравняват София и Велико Търново - най-голямата и най-малката топлофикации в страната:

"Велико Търново има много малко абонати, но плаща най-скъпия газ, защото е към разпределителен тръбопровод. Разходите, като се разделят на малкото количество енергия, които ще реализират - съответно, когато знаменателят е малък, резултатът е висок. В София е обратното. Като се обърнат в проценти, нещата звучат стряскащо. Но това няма пряка връзка с цените, които ще излязат към 1 юли в решението на КЕВР".