След като Великобритания започва да облекчава ограниченията от карантината, вниманието се пренасочи към перспективата за появата на втора вълна от коронавирус. Това пише в свой анализ Роуланд Као, професор по ветеринарна епидемиология и науката за данни в Университета Единбург, работи по моделирането на коронавирус с шотландското обществено здравеопазване, цитиран от "Труд".


В Германия, където магазините и ресторантите се отвориха, числото на репродукция на вируса R нарастна на 1,1. В Сеул неотдавнашното огнище на зараза с най-малкото 170 инфекции се свързва с 5 бара и нощни клубове. Дори в Южна Корея, една от най-успешните страни за контрол на вируса, няма място за самодоволство.

Като ветеринарен епидемиолог проучвам как вирусите се разпространяват между животните и популациите им. Принципите на предаване на вируса са почти еднакви при хората и наистина много учени работят и върху двете. Концепцията за втората вълна в общественото здравеопазване често е свързана с фактори извън човешкия контрол.

Това може да включва раждането на бебета, които са податливи на определена болест, причиняващи вълнообразните модели, които наблюдаваме при детските заболявания или фактори на околната среда, които влияят на сезонноста на грипа. Но за Covid-19, очакването за втора вълна има много общо с действията в нашия контрол.

Промените в социалното поведение създават повече възможности за човешки контакт. В Китай влизането на хора с Covid-19 през руската граница е един пример, при който облекчаването на ограниченията води до нови случаи на вируса.

Междувременно в Германия огнищата на коронавирус се свързват с кланиците, където работниците живеят в лоши жилищни условия и са напомняне, че числото R може също да се увеличи, ако уязвимите лица са изложени на вируса за първи път.

Потенциалното покачване на R след намаляване на мерките на карантина е нещо, което епидемиолозите добре знаят. Ако правителството предостави ефективна стратегия за тестване и проследяване на контактите, която може да постави вируса под контрол, след като мерките с времето бъдат премахнати, то новите случаи на Covid-19 теоретично биха били малка причина за безпокойство. Това е така, защото здравните власти ще имат готови мерки на място за идентифициране и ограничаване на възникналите огнища.

По-голямо притеснение за епидемиолозите са индикациите, че числото R се увеличава неконтролируемо или по начин, който увеличава риска за най-уязвимите или излага здравните системи на голямо напрежение.

С други думи, много важно е колко ще се увеличи общия брой на случаите в населението с увеличаването на числото R. За увеличението на числото R в Германия са загрижени, но това би било много по-тревожно, ако се появи във Великобритания, където в момента има много повече случаи на коронавирус.

Регионалните разлики в числото R също са важни. Облекчаването на карантината в райони с по-големи здравни ресурси и по-малко случаи на Covid-19, както и там, където повече хора вече са имали среща с вируса, може да бъде практично в сравнение с други части на страната, където резултатите от увеличаващия се R биха били по-тежки.

Разликите в числото R сред определени рискови групи, като например домовете за възрастни, също е вероятно да имат по-голямо значение, отколкото ще има за страната като цяло. Отново ще се нуждаем от широкообхватна програма за тестване и проследяване, за да определим тези рискове и да дадем възможност на здравните власти бързо да овладяват възникналите огнища.

Интуитивно знаем, че ако контактът между хората с Covid-19 и чувствителните към инфекция се увеличи, много вероятно е и числото R да се увеличи. Но това не се случва просто. 10% увеличение на контактите не означава непременно 10% увеличение на R или 10% увеличение на общия риск от хващане на вируса. Разбирането на това как контакта между хората влияе върху предаването на вирус от заразено лице, е ключово понятие в науката за интернет мрежите.

За Covid-19, един контакт може да застраши иначе една изолирана общност. След като се разпространи инфекцията, резултатите могат да бъдат катастрофални.

В науката за интернет мрежите този модел се описва като ефекта на „малкия свят”. Концепцията произлиза от идеята, че индивидите с очевидно малко контакти често имат връзки, за които те не знаят.

За общественото здравеопазване това означава, че дори ако само шепа хора имат потенциала да излагат другите общности на риск от заболяване, или в общности, които са географски отдалечени или изолирани, влиянието на тези няколко човека върху разпространението на вируса може да бъде значително.

Във време на коронавирус досега в много райони на Обединеното кралство е имало само малки огнища, което създава по-малко възможности за риск от бъдещо огнище.

За да разберем защо масовите събирания са толкова важни за инфекцията, можем да използваме втората концепция, заимствана от науката за интернет мрежите, тази на „безмащабните мрежи“.

Това е, когато някои хора в мрежа имат непропорционален брой контакти в сравнение със средното. Или пък когато един човек, заразен с Covid-19, може да има много повече контакти с други хора, отколкото е средното. Появилите се научни изследвания предполагат, че някои хора може да са отговорни за заразяване на много повече хора, отколкото други.

Един основен въпрос, на който учените все още не са отговорили, е дали тези модели са обусловени от повече контакти или произлизат от различия в инфекциозността.

Масовите събирания стават по-значими, ако подобни събития се случват често, като някои едни и същи личности се връщат многократно на едно и също място.

Това често се случва при планираните футболни мачове или религиозните служби, като и двете се провеждат седмично, в един интервал, удобен за времето, необходимо на човек, заразен с коронавирус, да стане заразен за другите. Събиранията увеличават възможностите за заразяване и увеличават шансовете за заразяване на други хора.

Ако няколко души, заразени с коронавирус, са в контакт с много други, рискът от бързо разпространение може да стане неконтролируем. Ето как някои събития представят и двата вида риск с привличането на много хора от големи разстояния и задържането им в близък контакт за продължителен период.

Намаляването на перспективата за възникване на втора вълна ще изисква минимизиране на въздействието на тези два фактора. Това означава ограничаване на големите събирания, особено когато хората могат да повторят това в хода на една инфекция и ограничаване на движенията на дълги разстояния или на тези с по-голяма вероятност да застрашат уязвимите групи.

От съществено значение е също да има стратегия за тестване и проследяване, която позволява на здравните власти да идентифицират новите случаи на Covid-19. Тези понятия са интуитивни, но това, което ни казва науката за мрежите, е, че рискът, свързан дори с малка промяна в моделите на човешки контакт, може да бъде съществен.