30 години след началото на прехода в Българие една порочна практика - тази на политическите назначения в различните учреждения продължава да вирее неизтребима на всички нива. 

Така със сладки служби се уреждат безчет "свои хора", чиито компетентности се изчерпват единствено с партийно верноподаничество. 

Тази практика е особено вредна по време на кризи и изпитания, както се случи с безводието тази зима и лъснаха кадровите издънки в Министерството на екологията например. 

Стигнало се е дотам, че в надпреварата за ръководни позиции в администрацията участват само политически удобните, които се конкурират помежду си, а другите ги е страх дори да се включат в конкурсното начало, за да не си навлекат впоследствие неоснователни служебни проблеми.

Всичко това влече след себе си хора с ниски професионални и етични качества на ръководни длъжности, но доверени и послушни на политическия и икономически елит при осъществяването на незаконните схеми и корупционните практики в ущърб на държавата и народа вече над 30 години. 

Крайно време е политическите назначения да се ограничат до министър и неговия политически кабинет, а оттам  да се даде път на експертите с нужните умения, практика и добро име.