От отколешни противници на политическата и историческата сцена България и Гърция се превръщат в обща икономическа зона. Те са като балкански мотор, подобно на Германия и Франция, които са европейки такъв.

На това мнение е журналистът Иван Петрински. По неговите думи отношенията между съседните държави никога не са били толкова добри, но те не биха били такива, ако страните не бяха заедно в Европейския съюз.

Що се отнася до отношенията на страните на фона на конфликта между Гърция и Турция, той не смята, че това ще повлияе на партньорството между София и Атина.

"Турция опитва да се намеси в цялата тази ситуация на фона на това, че Израел, Гърция и Кипър експлоатират добре газовите находища", посочва той в интервю за BloombergTV България.

Иван Петрински визира спора между Гърция и Турция по отношение на газовите находища в Егейско море.

"България не рискува да развали отношенията с Гърция. Турция пък е в прекрасни отношения с Германия.


От страна на всички западни държави имаше ясни знаци, че нито Европа, нито НАТО са съгласни с реакциите на Турция с газовите сондажи", обяснява журналистът и добавя:

"Гърция винаги е преувеличавала всеки един възможен проблем и е получавала щедра помощ от ЕС на всички фронтове под всякаква форма.".