С новата апаратура откриваме тумори под 2 мм!
<em>Доц. д-р Павел Бочев е началник на Клиниката по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към МБАЛ &ldquo;Света Марина&rdquo; и преподавател в Катедрата по образна диагностика и лъчелечение към Медицински университет - Варна.</em><br /> <br /> <strong>- Доц. Бочев, с каква апаратура разполагате и какви възможности дава тя за диагностика?</strong><br /> - По европейски стандарти Клиниката по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение разполага с цялата нужна апаратура за автономно съществуване на такъв тип звено. Тя е най-модерната и технологично оборудвана структура по нуклеарна медицина в България. Ние сме водещи в страната. Имаме както апарат за конвенционална нуклеарна медицина &ndash; гама-камера, така и първия в страната позитронно-емисионен томограф. Разполагаме и със самостоятелен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици, т.е. не зависим от чуджестранни доставчици. Повече от година сами си произвеждаме изотопите, дейността ни се самоиздържа, без да сме на загуба. Имаше и такъв момент в началото на миналата година, когато финансирането мина от здравното министерство към Здравната каса, когато смъкнаха парите с 30% и нямахме възможност да си доставяме изотопи от чужбина, да работим и да ни излиза сметката. РЕТ/СТ работи с изотопи, които имат кратък период на полуразпад. Т.е., докато дойдат до Варна, те или вече са се разпаднали, или цената за транспорта е огромна и няма как дейността да е рентабилна. Сега обаче сме независими от външни доставчици. Циклотронният комплекс позволява производството на малки дози, съобразно работния график на клиниката и потока пациенти за деня.<br /> <br /> <strong>- Колко пациенти ползват вашите услуги?</strong><br /> - Броят им е съобразен с <br /> <br /> <u>лимитите, които ни подават от министерството и от Здравната каса </u><br /> <br /> Но средногодишно около 2000 пациенти минават на позитронно-емисионния томограф и около 1000 &ndash; на гама-камерни изследвания. Капацитетът ни е значително по-голям. По-съвременният метод е позитронно-емисионната томография. Едно изследване струва 2000 лв. по цени на болницата, толкова плаща и Здравната каса. Но платени изследвания правим по изключение. Пациенти на клиниката са болни от цялата страна, не само от региона.<br /> <br /> <strong>- За диагностика на какви заболявания се използва тази апаратура?</strong><br /> - В 95% от случаите работим с пациенти с онкологични заболявания &ndash; тумори на белия дроб, лимфоми, тумори на дебелото черво, гинекологични неоплазми и рак на млечната жлеза. Около 5% са пациенти с неврологични заболявания &ndash; деменции, болест на Алцхаймер, епилепсии и специфични двигателни нарушения. <br /> <br /> <strong>- Какви са обективните възможности за точна диагноза с този апарат?</strong><br /> - В медицината <br /> <br /> <u>стопроцентова методика не съществува </u><br /> <br /> Като диагностична точност на изследванията превишаваме конвенционалната томография и магнитния резонанс. Позитронно-емисионната томография (РЕТ/СТ) дава възможност за изключително ранното откриване на рака, защото позволява да се види туморно образувание с големина под 2 милиметра. Но за различните заболявания са различни водещите изследвания. Например РЕТ/СТ е безапелационно номер едно изследване при пациенти с лимфоми. За пациенти с мозъчни тумори първият избор трябва да е магнитният резонанс. <br /> <br /> <strong>- Имате ли конкуренция в България?</strong><br /> - Другият апарат е в Александровска болница в София. Показанията на РЕТ/СТ са изключително широки и на фона на огромната честота на онкологичните заболявания в България не може да се говори за пряка конкуренция. С позитронно-емисионната томография започнахме през 2009 г. От тогава са минали над 7000 пациенти. Циклотронът заработи през 2013 г., но не е пряко свързан с диагностиката, а само осигурява консуматива. <br /> <strong><br /> - Какви новости са в процес на въвеждане при вас?</strong><br /> - Ние работим с маркирана глюкоза, която е най-масовият радиофармацевтик. Съществуват и други радиофармацевтици, които се използват в специфични ниши, например при рак на простатата, при невроендокринните и при мозъчните тумори. Работим усилено и при нас да се синтезират на място радиофармацевтици за невроендокринните тумори. Най-вероятно ще успеем да го организираме и за рака на простатата. <br /> <br /> <strong>Болница &bdquo;Св. Марина&rdquo; е най-голямата в Североизточна България</strong><br /> <br /> Болница &ldquo;Св. Марина&rdquo; е правоприемник на Варненската университетска болница. Тя е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, разполага с над 1000 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри &ndash; университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.<br /> <br /> <strong>Уникални услуги</strong><br /> <br /> Уникални за региона на Североизточна България, по профила и специализацията на дейността си, са клиниките по<br /> &bull; Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)<br /> &bull; Интервенционална кардиология<br /> &bull; Детска онкохематология<br /> &bull; Детска ендокринология<br /> &bull; Детска пулмология и алергология<br /> &bull; Детска психиатрия<br /> &bull; Наркология<br /> &bull; Геронтопсихиатрия<br /> &bull; Психосоматика<br /> &bull; Медицина на съня<br /> &bull; Център за пулмонална хипертония<br /> &bull; Лаборатория по имунология<br /> &bull; Медико-генетична консултация и диагностика<br /> &bull; Неврохирургия<br /> &bull; Ортопедия и травматология<br /> &bull; Орална и лицево-челюстна хирургия<br /> &bull; Лаборатория по молекулярна патология<br /> Съвременна апаратура<br /> <br /> <strong>Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвременна диагностика и лечение. Тя включва:<br /> </strong><br /> &bull; PET компютърен томограф (скенер)<br /> &bull; Гама-камера<br /> &bull; 128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер<br /> &bull; Ядрено-магнитен резонанс &ndash; 1,5 Tz<br /> &bull; Остеометър за цяло тяло с висока резолюция &ndash; единствен в България<br /> &bull; Доплер-ехограф от последно поколение<br /> &bull; Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология<br /> &bull; Циклотрон &ndash; единствен в България<br /> <br /> <strong>Диагностично-консултативен блок<br /> </strong><br /> Болницата разполага с богат диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, център за образна диагностика, център за клинична патология и център по съдебно-медицинска експертиза. <br /> Предстои откриването на онкологичен и лъчетерапевтичен център &bdquo;Света Марина&ldquo;, финансиран по Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&ldquo;.<br /> <br /> <strong><br /> Мара КАЛЧЕВА</strong><br />