Ниското тегло на новородените е причина за глухотата
<em>Близо 200 УНГ специалисти обсъдиха преди месец съвременните концепции за лечение на ушите, носа и гърлото в Пловдив. Водещи бяха темите за шума в ушите и за свръхчуването &ndash; заболявания, свързани с шумовата среда, в която живее съвременният човек, и с напрегнатия му всекидневен ритъм.<br /> </em><br /> <em>&bdquo;Генетичните фактори излизат все по-напред при обяснението на карциномите на ларинкса, злокачествените заболявания на главата и шията, глухотата. Все повече хора имат тези проблеми, които застрашават живота им и драстично влошават качеството им на живот. При диагностицирането шумът в ушите трябва да се разглежда първо като симптом на ушно, неврологично, психиатрично или друго водещо заболяване. Едва след точното му диагностициране може да се лекува самостоятелно, като проблем на слуховия апарат. Най-сериозното предизвикателство в УНГ остава късното откриване на злокачествените заболявания&rdquo;, сподели за в. &bdquo;Доктор&rdquo; проф. д-р Диана Попова, началник сектор &bdquo;Аудиология&rdquo; в Отделение по обща оториноларингология, аудиология и отоневрология към болница &bdquo;Царица Йоанна &ndash; ИСУЛ&rdquo;. </em><br /> <br /> <strong>- Проф. Попова, споделянето на съвременните концепции за лечение на ушите, носа, гърлото ли ви събра на среща?</strong><br /> - По този начин можем да обменяме най-новата информация в съсловието ни и всеки да каже с какви проблеми се сблъсква покрай многото неразрешени проблеми. Имаше възможност и всеки от нас да представи интересен случай от практиката си. Ясно е, че диагностиката и лечението се променят, а не оплакванията на пациентите. Много полезна за съсловието ни е тази обмяна на информация.<br /> <br /> <strong>- Генетичните фактори като че ли са излезли по-напред при обяснението на карциномите на ларинкса. Какъв е вашият коментар?</strong><br /> - Работим по различни генетични проекти с Центъра по молекулна медицина при Медицинския университет - София. За първи път правим генетични изследвания на много ушни заболявания, които са безплатни за пациентите, а проектите са финансирани от Медицинския университет. Генетиката на заболяванията трябва да се развива, пациентите трябва да знаят какво може да ги очаква не само по отношение на карциномите по ларинкса и шията, но и за глухотата, отосклерозата и др. Искаме да разберем защо има бърз прогрес на болестта при някои пациенти, а при други тя бавно и постепенно се развива за повече години, има късно метастазиране и по-добра прогноза.<br /> <br /> Публикациите по тази тема в световен мащаб са малко и резултатите се очакват с интерес. В нашата клиника имаме достатъчно пациенти и млади лекари, мотивирани да работят, така че наистина очаквам и ние да допринесем за изясняването на някои от генетичните фактори при злокачествените заболявания.<br /> <br /> <strong>- Страхуват ли се пациентите ви от тези изследвания?</strong><br /> - Да, за съжаление<br /> <br /> <u>българинът се страхува от генетични изследвания</u><br /> <br /> което е необяснимо за мен. Никой не знае какво носи в себе си, но трябва да знаят какво очаква тях и техните деца. Този генетичен скрининг ще ни даде яснота за по-нататъшния ход на определено заболяване, за превенцията му, ако такава е възможна. Не бива да си зариваме главата в пясъка, да си затваряме очите пред проблемите, а да вземем рано мерки и да разберем какво очаква следващото ни поколение. За мен това е най-добрият подход.<br /> <br /> Безкрайно ме безпокои фактът, че в клиниката ни идват пациенти в доста напреднал стадий на заболяването си. Това ни поставя пред труден избор и води до по-лоши резултати, независимо от предприетото веднага адекватно лечение.<br /> <br /> <strong>- Наистина ли глухотата е заради това, че напоследък живеем в прекалено шумна среда, или сме станали по-уязвими?</strong><br /> - Имам малко по-различно мнение по повод глухотата и намалението на слуха. Според мен една голяма част от намалението на слуха е вече генетично доказан проблем. В последните години има рязко снижаване в теглото на новородените. При всички тези деца, родени в 6-7-ми месец, под килограм,<br /> <br /> <u>слуховият апарат е много чувствителен към кислорода</u><br /> <br /> Те страдат от различна степен на асфиксия, на недоносеност. Ако е само глухота или намаление на слуха, ще намерим начин да компенсираме състоянието, но при комбинирани заболявания добрите резултати се постигат по-трудно.<br /> <br /> Глухотата се проявява и при преболедували от сложни, тежки заболявания пациенти и лекувани с ототоксични медикаменти.<br /> <br /> <strong>- Каква е причината за придобитото намаление на слуха?</strong><br /> - Ще ви дам един пример. Преди години изследвахме определена група кандидат-студенти. Оказа се, че във високочестотния спектър нито един от тях не чуваше нормално. Тогава самият университет, който не е медицински, се отказа да прави тези<br /> <br /> изследвания, защото нямаше да има студенти...<br /> <br /> Всичко това се дължи на века, в който живеем &ndash; дискотеки, барове и др. В страната не се спазват никакви нормативи по отношение на шум, вибрации. По този начин се получава звукова травма, която уврежда слуха, и то в млада възраст. Младите смятат, че всичко трябва да изживеят сега, на мига, и че в следващите години няма да им трябват нито ушите, нито гърлото.<br /> <br /> <strong>- Модата сред младите хора напоследък е слушане на силна музика със слушалки...</strong><br /> - Това е ужасно! Тези малки слушалки, които се продават с всеки телефон и всеки 3-ти си ги е напъхал в ушите, дори възрастни хора, са просто убийствени. <br /> <br /> <u>Звукът от слушалките отива директно върху тъпанчето, </u><br /> <br /> като бавно и постепенно нанася хронична травма. Не можем да забраним използването им, но ги приканвам, за да опазят слуха си, да носят големи слушалки. Ще спомена и силния звук в стереокината. Стресът, в който живеем, също допринася за нарушение, не толкова за намаление на слуха, а за поява на шум в ушите.<br /> <br /> При някои от пациентите, които водят много стресов начин на живот, се получава обратна реакция &ndash; дразни ги звукът, те придобиват хиперчуване. Това е друг сериозен проблем, при който е засегнат нервният път, който потиска звуците, идващи до нас, филтрира ги и позволява до мозъчната кора да стигне само това, което е добро за нас. Това силно затруднява комуникацията между хората и влошава качеството им на живот. Докато едно онкологично заболяване директно заплашва живота на човека, ушните заболявания ги подценяваме, но те постепенно, бавно и необратимо ни съсипват качеството на живот.<br /> <strong><br /> - Споменахте, че като за начало си увреждаме нервния път в ухото. А след това?</strong><br /> - Бихме могли да си увредим и централната част на слуховия анализатор от силния звук и шум. В 21 век не знаем какво си причиняваме сами. Природата е създала нива, които да филтрират и намаляват увредата от силния шум, но намираме начини със съвременната техника да ги преодолеем и да се увредим, сякаш нарочно. Твърде възможно е да бъде засегната възможността за анализ и разбираемост на речта. Не намираме силно намаление на слуха, но пациентът има много субективни оплаквания, без да има някакви други заболявания, които да са увредили слуховия анализатор. Причината &ndash; това са стресът, непрекъснатата преумора, постоянно силният звук, което най-накрая води до неразбираемост на говора и хиперчуване.<br /> <br /> <br /> <strong>Люба МОМЧИЛОВА</strong><br />