В периода 22-29 април 2016 г. УМБАЛ „Александровска” отново ще отбележи Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД), с партньорското участие на Международната фондация „Джефри Модел” и Българската асоциация на хора с първични имунни дефицити.
<strong>Първичните имунни дефицити се дължат на дефект в генетичните комбинации и спадат към т.нар. редки заболявания, чиято честота по дефиниция е по-малка от 1:2000 души. По данни на Националния регистър за имунни дефицити, диагностицираните пациенти с ПИД в България са повече от 200. <br /> </strong><br /> По повод Световната седмица на първичните имунни дефицити, в делничните дни между 22-29 април, хора, страдащи или имащи съмнение за първичен (вроден) имунен дефицит на тях или техните деца, ще бъдат консултирани безплатно и без направления от водещи имунолози и педиатри в: <br /> <br /> <strong>Консултативния кабинет </strong>на имунологичната клиника на УМБАЛ &laquo;Александровска&raquo; (за лица над 18 години), от 12 до 15 ч. Предварително записване и информация на тел.: 0877570898, между 9 и 17 ч.;<br /> <br /> <strong>Клиника по педиатрия</strong> на УМБАЛ &laquo;Александровска&raquo; (за лица под 18 години), от 11 до 13 ч. Информация и предварително записване на тел.: 02/9230 309, между 8 и 15 ч.;<br /> <br /> Препоръчително е да се консултират хора, при които е проявен някой от следните белези, насочващи за наличие на имунен дефицит: <br /> <br /> * Четири или повече отита в рамките на 1 година<br /> <br /> * Две или повече сериозни инфекции на синусите в рамките на 1 година<br /> <br /> * Приложение на антибиотици за два или повече месеци с незадоволителен ефект<br /> <br /> * Две или повече пневмонии в рамките на 1 година/ 1 пневмония за година при възрастни<br /> <br /> * Забавено физическо развитие при новородени и малки деца<br /> <br /> * Рецидивиращи дълбоки кожни абсцеси или абсцеси на вътрешни органи<br /> <br /> * Персистираща млечница/кандидоза на устната кухина или кожна гъбична инфекция<br /> <br /> * Необходимост от прилагане на интравенозни антибиотици за саниране на инфекцията<br /> <br /> * Две или повече инфекции на вътрешни органи, включително септицемия (сепсис, отравяне на кръвта)<br /> <br /> * Хронична диария с редукция на тегло<br /> <br /> * Повтарящи се вирусни инфекции<br /> <br /> * Анамнеза за наличие на първичен имунен дефицит в семейството<br /> <br /> През 2006 г. в имунологичната клиника на Александровска болница е създаден български регистър на пациентите с ПИД, който работи по утвърдени алгоритми за диагностика и лечение, разработени на база на европейските и световни препоръки. В момента общият брой на регистрираните пациенти е 164 души.<br /> <br /> Клиниката по клинична имунология е единствената в страната за лечение на пациенти над 18 г. Въпреки голямата информираност на обществото, лечението е затруднено поради забавяне в диагностиката. По тази причина в Александровска болница беше изграден Експертен център, в който се диагностицират, лекуват и проследяват пациентите с имунодефицитни заболявания. Центърът е създаден като част от стремежите на екипа да предотвратят усложненията при пациентите с първични имунни дефицити и да се подобри качеството на техния живот.<br />