<strong>До момента на завършване на училище нашата дъщеря беше редовно здравно осигурена. Но занапред не ни е ясно какви са вариантите да има непрекъснати осигурителни права, дори и като студентка. Моля ви да ми дадете яснота по този казус и, разбира се, какви са възможностите за по-нататъшното осигуряване на дъщеря ни?<br /> Радина Методиева, гр. Плевен<br /> </strong><br /> <br /> Децата до 18-годишна възраст и след нея, ако учат редовно до завършване на средно образование, студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка се осигуряват за сметка на държавния бюджет, освен ако не подлежат на осигуряване на друго основание по реда на чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Учениците, навършили 18-годишна възраст и завършили средното си образование през учебната 2015-2016 г., трябва да платят здравно-осигурителните си вноски за своя сметка за периода от завършване на средното им образование до записването им във висше учебно заведение или до започване на работа.<br /> <br /> В най-масовия случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В диапазона юли - септември те не са осигурени за сметка на републиканския бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории - не са нито ученици, нито все още студенти. За този период бъдещите студенти трябва да платят сами здравно-осигурителните си вноски.<br /> <br /> Тъй като НАП е институцията, в чиито задължения по закон влиза събирането на здравно-осигурителни вноски и отговаря за здравно-осигурителния статус на гражданите, за повече информация може да се обърнете към агенцията или нейните териториални дирекции. <br />