По-рано днес експерт обясни колко много ще бъдат прецакани и ощетени хората, ако се премахне клас "Прослужено време". Миналата седмица пък бюджетната комисия прие Бюджет 2018, който предвижда скок на минималната работна заплата от 460 лева на 510 лева.

Увеличението трябва да влезе в сила от 1 януари 2018 година. 

Междувременно стана ясна и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. Според нея месечното възнаграждение се очаква да скочи до 560 лева за 2019 г. Прогнозата посочва и минимална работна заплата от 610 лева от 1 януари 2020 година. 

Ако върнем лентата десетилетие назад, тенденцията при минималната заплата е сумата да се увеличава всяка година с изключение на 2010 година, когато парите запазват ниво от предходните 12 месеца. Така през 2007 година минималната работна заплата е 180 лв, като разликата за 10 години е 280 лв. 

„Определено увеличението на МРЗ се случва с известен лаг във времето спрямо реалната икономическа конюнктура, която го обуславя. В този смисъл темповете на прираст на МРЗ трябва да бъдат много по-високи, отколкото в действителност са, заради необходимостта от догонващ темп на растеж на заплатите на българина спрямо средноевропейските“, коментира икономическият анализатор от КНСБ Любослав Костов, цитиран от Novini.bg. 

Според експерта в периода от 2011г. до 2014г. се наблюдава плавно увеличение на заетостта, едновременно с което нараства и минималната работна заплата. 

През 2008 г. минималното възнаграждение се покачва с малко над 22% спрямо 2007 г. А през 2010 г., когато минималната заплата е „замразена“, безработицата се увеличава на 10.3%. 

Обратна е тенденцията през 2014 г. Тогава минималната заплата се увеличава с 9.7%, а безработицата намалява на 11.5%. 

Според заместник-председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков при определянето на минималната работна заплата е необходимо консултиране със социалните партньори. За екипа ни експертът коментира, че е разбираемо защо през 2010 г. размерът на възнаграждението не е бил коригиран. 

„Едно от възможните обяснения е, че 2008 година целият свят влезе в една глобална икономическа рецесия. Имахме през 2008 г.-2009 г. около 400 хиляди души съкратени. Най-вече в строителството, преработващата промишленост, търговията. 400 000 души останаха без работа в резултат на тази криза в България“, обясни Бранков. 

Според статистиката на НСИ работещите на минимална работна заплата у нас са нараснали с около 20% през 2017г. спрямо предходната година.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!