Д-р Мария Христова е специалист в две медицински области - клинична имунология и нефрология. През 2006 г. завършва Медицински университет - София с отличие.

През 2014 г. защитава успешно дисертационен труд по имунология в областта на автоимунните заболявания, като изследва имунологични и генетични фактори при болни със системен лупус и дерматомиозит. Две години тя работи като лекар по вътрешни болести в Германия.

След завръщането си в България успява да вземе две специалности - клинична имунология и нефрология, които съчетава успешно в клиничната си практика. В момента д-р Христова работи в Клиниката по нефрология на Университетска болница “Св. Иван Рилски” в София. От 2020 г. тя е и медицински консултант на в. “Доктор”.

- Д-р Христова, какви са причините за бъбречните заболявания?

- Хроничното увреждане на бъбреците се наблюдава все по-често в днешно време поради променения начин на живот, затлъстяването, прекомерното поемане на храни, богати на фруктоза, приема на токсични медикаменти, застаряването на населението.

Цялото интервю с д-р Христова, четете в zdrave.to