Ръкописът на първата българска история, писана от българин, който вчера стана известно, че е бил открит от проф. Лилия Илиева, е легенда, твърдят учени. Досега нейното съществуване е било само предположение, съобщава БНТ.

Историята предшества с повече от век "История славянобългарская" на Паисий Хилендарски. Откритието е на проф. Лилия Илиева, а автор на историческия документ от 17-и век е католическият архиепископ Петър Богдан. Сега екип от филолози и преводачи подготвят ръкописа за печат.


Просто легенда. Така учените приемали идеята за съществуването на историята, по-стара с век от тази на Паисий. Първите съмнения, че е истина, се появяват в края на 70-те. В архивите на Ватикана се открива препис на няколко страници.

„Мнозина са описвали българската история, всеки както е смятал за вярно или похвално. Поставих си за цел да не се разпростирам по-нашироко, отколкото е редно, нито любовта ми към родината да преувеличи нещо“, пише Петър Богдан в предговора на ръкописа.

Между ръкописите и документите на Ватиканската библиотека има много, които съдържат данни за историята на България, каза пред камерата на националната телевизия Падре Бойл - префект на Ватиканската апостолическа библиотека.

Страниците на някои от главите от препис на ръкописа са проучени от проф. Божидар Димитров - тогава е бил млад учен.

Минават почти 40 години, в които ръкописът изглежда безвъзвратно изгубен. До момента, в който проф. Лилия Илиева от Югозападния университет в Благоевград го открива в Университетската библиотека на Модена. Откупен наскоро от частна колекция.

„Мен ме роди българската земя, сега почти грохнала от старост, същата родина ме крепи като разпадащ се кораб след дълги и разнообразни пътешествия“, споделя Петър Богдан в предговора.

Петър Богдан е имал съзнанието, че се обръща към българския народ. Изключително е значението на ръкописа за историята на Чипровец, Клисура, Копиловец и Железна и борбата им срещу поробителите. Самият Петър Богдан има активна роля в подготовката и избухването на Чипровското въстание. Той за пръв път представя и българския герб - лъв с императорска корона.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!