Изследователите са разказали, че времето има определено начало. Дали обаче ще има край, не е известно, тъй като всичко зависи единствено от природата на тъмната енергия, информират световните издания.

Повечето хора смятат, че времето може да се движи само напред, но физиците са на малко по-различно мнение. Струва си да се отбележи, че много от законите на физиката ще продължат да действат, дори ако времето започне да се връща назад.

Дълго време специалистите са били убедени, че Вселената е безкрайна и статична. Изследванията показват, че тя се разширява доста бързо. Това подсказва, че е възникнала в компресирано състояние или при Големия взрив. Следователно времето всъщност има начало.

В абсолютно всички посоки Вселената би изглеждала почти еднакво, което свидетелства за съществуването на космическо време.

За да можем да го измерим, трябва предварително да измерим специален микровълнов фон. По този начин експертите успяха да определят приблизителната възраст на Вселената, която достига 13,799 милиарда години.

Да се обясни защо времето се движи само напред ще помогне процесът на ентропия, който се среща в природата. Същността му се състои в това, че с течение на времето всичко ще стане по-малко подредено. С развитието на Вселената общата ентропия започва да се увеличава.