Представители на бизнеса ще обсъждат днес дали финансирането по европейската програма "Конкурентоспособност" е станало по-прозрачно. Над 100 фирми са се записали за участие във форума, на който е поканен да отговаря на въпросите им икономическият министър Петър Димитров.
Във форума, организиран от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) участва и СИБАНК с разяснения за авансовото финансиране, съфинансирането, банковите гаранции и други финансови продукти, предлагани от търговските банки. /БЛИЦ