Брашното е един от продуктите, които се използват най-често в кулинарията. В зависимост от вида на зърното, от което е получено, брашното се дели на видове – пшеничено, ръжено, царевично, соево и т.н., а по качество – на типове.

Храни, които се превръщат в отрова след замразяване

Типът се означава според пепелното съдържание. Например брашно с пепелно съдържание 0,5% се означава като тип 500, с 1,850% – тип 1850, и т.н. Колкото типовото число на даден вид е по-ниско, толкова качеството му е по-високо и цветът е по-бял.

Основният вид брашно е пшениченото. В сравнение с останалите видове то е най-употребяваното.

Кое брашно може да ядете всеки ден четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.