Данните от междинния консолидиран финансовия отчет на „Булгартабак” за периода 1 януари – 31 декември 2008 г. сочи, че нетната печалба на Групата е в размер на 24, 748 млн. лева. Това е увеличение с 680% в сравнение с 2007 г.
Година по-рано печалбата е била 3, 172 млн. лева, или с 21, 576 млн. лева по-малко. Основната причина за значителното увеличение на печалбата на Групата е продажбата на притежаваното от „Булгартабак-Холдинг” АД акционерно участие в капитала на „Слънце Стара Загора-Табак” АД и „Цигарена фабрика-Пловдив” АД.

Общо продажбите на цигари на „Булгартабак-Холдинг” АД през 2008 г. са в размер на 17 314 млн. къса (или 248 804 хил. лева нетни приходи). От тях 11 896 млн. къса (или 172 196 хил. лева нетни приходи) са реализирани на вътрешен пазар, а 5 418 млн. къса (или 76 608 хил. лева нетни приходи) са износ. Реализираното увеличение на износа е с 16,84% сравнено със същия период на миналата година. /БЛИЦ