3 437 382 лева са разходите на държавата за издръжка на Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия за миналата година. Това става ясно от бюджета на структурата, публикуван на официалния й сайт. Агенцията е второстепенен разпоредител на икономическото министерство и бюджетът носи подписа на ресорния министър Трайчо Трайков.
Агенцията подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България за периода 2007-2013, приет през декември 2005 г. Целта му е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори, пише на сайта на агенцията.<br /> <br /> Тя е междинно звено за проекти по ОП &bdquo;Конкурентоспособност&quot; и често среща критики от страна на бизнеса, че именно там проектите се бавят, което води до редица негативни последици за предприятията. Освен с ОП &bdquo;Конкурентоспособност&quot;, агенцията се занимава и с &bdquo;развитие и интернационализация на малките и средните предприятия&quot;. <br /> <br /> Миналата година дори представи електронен портал, в който всяко българско предприятие може да се регистрира, за да бъде представено пред света. От агенцията обаче така и не успяха да обяснят как чуждите инвеститори ще научат за съществуването на портала, тъй като в бюджета на проекта нямаше предвидени пари за реклама. Агенцията също така организира бизнес форуми и съдейства на български предприятия да участват на изложения в чужбина.<br /> <br /> За минала година всичко това е струвало на данъкоплатеца 3,4 млн. лева, от които 1,7 млн. лева за заплати на персонала. Освен това агенцията е платила над 160 000 лева &bdquo;други възнаграждения&quot;, както и е внесла над 500 000 лева осигуровки. В бюджета на структурата, която преразпределя милиони левове по оперативната програма, има единствено графа &bdquo;разходи&quot;.<br /> <br /> Само за сравнение - в края на миналата година правителството се похвали със закупена нова апаратура за четири големи лечебни заведения на стойност 4 млн. лева - малко над общата сума за издръжката на агенцията.<br /> <br />