Концесионерите на морски плаж трябва да осигурят минимум 50% от активната плажна площ за свободно разполагане на принадлежности от граждани. Правителството възложи днес на министъра на регионалното развитие и благоустройство да сключи допълнително споразумение към действащите в момента договори за концесия на морски плаж, съобщиха от правителствената информационна служба.
Допълнителните споразумения трябва да бъдат сключени до 28 февруари тази година. Ако до тогава те не бъдат подписани, концесионните договори ще се прекратяват, поради неизпълнение на законово условие за осъществяване на концесия. /БЛИЦ