Над 500 000 пенсионери не могат да се мерят с останалите по възнаграждения. Те вземат минимални пари. Дистанцията със средната пенсия и с минималната работна заплата продължава да расте.

Средната пенсия у нас увеличава дистанцията пред минималната работна заплата, но това надали се усеща от пенсионерите с минимална пенсия за стаж, които наброяват над половин милион души.

Пенсионерите, чиято лична или наследствена основна пенсия за осигурителен стаж и възраст е в минималния законов размер, възлизат на 521 669 души към края на първото полугодие на тази година, сочи справка на Expert.bg в данните на Националния осигурителен институт.

Това представлява 36% от всички пенсионери с лични или наследствени пенсии за стаж и възраст, които достигат средно 1.43 млн. души през първите 6 месеца на тази година, от които малко над 8 000 души са с наследствена пенсия, чийто минимален размер е 350 лева през разглеждания период.

Общият брой на всички пенсионери (стаж, инвалидност и и др.) у нас достига малко над 2.02 млн. броя, като делът на хората с минимални основни пенсии по всички пера е цели 45% или 925 611 лица, от които половината са за стаж и възраст.

Минималната пенсия за стаж към средата на тази година бе 467 лева, като данните вземат предвид това ниво. Припомняме че от първи юли тази година минималната пенсия за стаж бе увеличена на 523 лева.

Пенсионерите с минимална основна пенсия за стаж (без тези с наследствени пенсии) възлизат на 513 549 души, като от тях, само 410 557 души взимат пълния размер на минималната пенсия, докато останалите 102 992 пенсионери получават 396.95 лева, тъй като нямат необходимия стаж за пълна пенсия и получават плащанията в намален размер.

На фона на това средната основна пенсия у нас достига 668.85 лева, като средната стойност на пенсиите за стаж и възраст възлиза на 701 лева. Ако се считат и всички добавки към плащанията към пенсионерите, то средната пенсия у нас всъщност нараства до 742.22 лева за първото полугодие на тази година – средно 735.48 лева през първото тримесечие и средно 748.97 лева през второто тримесечие.

Средният размер на изплатената пенсия на един пенсионер конкретно за осигурителен стаж и възраст достига 784.34 лева през първото полугодие. Средната сума при мъжете е 891.48 лева, а при жените – 722.69 лева.

Така делът на пенсионерите с плащания, възлизащи под минималния праг, намалява до 19% от всички лица с право на пенсии за стаж или малко над 292 000 души.

От друга страна, дори след включването към основния размер на водещата пенсия на сумата за изплащане на останалите пенсии и добавките, хората с пенсия за стаж, получаващи плащания под средната пенсия за страната, са приблизително половината пенсионери. Казано с други думи, над 830 999 души от общо над 1.5 млн. лица получават пенсии за стаж до 700 лева към края на първото полугодие на тази година.

Най-висок среден размер на изплатените пенсии се наблюдава в София-град – средно 904.71 лева през първото полугодие на тази година. Най-ниски са пенсиите в Кърджали – средно 598.62 лева.

На фона на всичко това, средната изплатена пенсия за стаж продължава да увеличава дистанцията пред минималната работна заплата. Тя е с около 180 лева повече, отколкото реално получават работниците на минимална заплата у нас.

Към настоящият момент минималната работна заплата възлиза на 780 лева брутно или 605 лева нетно. Очаква се от началото на следващата година минималната заплата да скочи с 20% до 933 лева, според предложение на управляващите. Дори и в този си размер, минималната заплата ще бъде под нивото на средната пенсия у нас, тъй като нетното изражение на предложената сума е 724 лева.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук