Мрежите от ново поколение стават все по-достъпни за потребителите у нас. 5G ULTRA e новото име на мрежата от пето поколение на А1. По този начин компанията помага на клиентите да се ориентират по-добре, така че да получават истинската висока скорост и малко времезакъснение, което мрежите от пето поколение предоставят.

А1 влага много време и ресурси, за да изгради своята 5G ULTRA мрежа, в която се разгръща пълният потенциал на 5G.

Иновации
Иновациите в тази посока влияят изключително много на качеството на услугата, която получава крайният потребител. Например, динамичното споделяне на спектъра (DSS), където ресурсът между 4G и 5G е споделен, не предлага особени предимства, тъй като скоростите в 5G DSS са съизмерими с тези в 4G.

Този вид решение позволява използването на съществуващата инфраструктура за предлагането на 5G услуги, но тъй като ресурсът между 4G и 5G е общ, скоростите и на двете са по-ниски отколкото за всяка една технология поотделно. 5G DSS дава само 5G покритие на база на текущо изградената 4G мрежа, без да осигурява основните предимства на истинската 5G технология.Неслучайно близо 90% от операторите по света са стартирали своите 5G мрежи със специално заделен 5G спектър. 5G ULTRA е мрежата, която следва върховите технически постижения в областта на 5G технологиите в световен мащаб. За крайните потребители 5G ще доведе до нови измерения в ежедневието и развлеченията, тъй като високата скорост и ниското времезакъснение правят възможно изтеглянето на цели филми през мобилна мрежа, ново поколение гейминг преживяване, прехвърляне на големи файлове и т.н.

Новото поколение технологии ще донесат много ползи и за бизнеса като виртуална и добавена реалност, телемедицина, автоматизация на производството, автономни роботи и автомобили. А след време развитието на 5G ще повлияе положително и на автоматизирането и оптимизирането на много индустриални процеси, или т.нар. „Интернет на нещата“.

Инвестиции
5G мрежата на А1 стартира през ноември 2020 г. и в момента е единствената, която е изградена с 5G радиооборудване на европейски доставчик. Инвестицията на А1 в 5G мрежата за миналата и тази година е на стойност приблизително 46,5 млн. лева. През месец април компанията спечели търга на Комисията за регулиране на съобщенията за спектъра 3,6 GHz и плати 4,7 млн. лева еднократна такса.По този начин мрежата 5G ULTRA вече покрива 50% от населението на страната, на открито в над 75 града и курорта. До края на 2024 година компанията планира да инвестира близо 780 млн. лева в развитието на своята мрежа, а 5G ULTRA ще играе ролята на основа, върху която ще се надгражда 5G технологията.