През юни, който е един от силните месеци за туризма, в Истанбул са били отменени над 50% от резервациите на чуждестранните туристи. Председателят на Дружеството на турските хотелиери Тимур Байъндър каза, че протестите за парка "Гези" са главната причина за отлива. Отлив има и в броя на българските туристи.
По думите на специалистката Мелике Гювен през юни са били отменени около 70% от резервациите от България. <br />