За всекиго адът е на различно място, пише Морис Дрюон. Същото важи и за рая. Затова това, което бе ад за голяма част от световния бизнес бе невиждан подем за други.

И докато категорично най-доходоносното събитие бе създаване на ваксина срещу COVID-19, в нашия мъничък национален план пандемията също изстреля около 10% от бизнеса. Всяка криза дава подем на едни избрани сектори и нанася огромни щети върху много други. Естеството на здравната криза и пандемията повлече и икономиката, ала самият бизнес през 2020 се повлия най-вече от рестриктивните мерки срещу разпространението на COVID-19.

Логично, най-ударени бяха браншовете, които противостоят на новите световни правила - хоум света или т.н. локдаун, дистанция, дезинфекция. Обратно - тези, които толерират въпросната нова "Конституция" за живот процъфтяха. 

Туризмът 

Туризмът е най-ударения от всички икономически сектори. За някои държави той е основен елемент от икономиката на страните - пример Гърция. У нас туризмът също е силно залегнал и като основен доход на десетки семейства, т.е. като прехрана за хората в малкия и средния бизнес. 

Дейността в сектора на туристическа агентска и операторска дейност и всички други дейности, свързани с пътувания и резервации се свива с близо 95% през април - юни или почти изцяло замира. За юли-септември браншът се опитва да изплува, но въпреки това се възстановява незадоволително и бележи загуба със 70% на оборотите спрямо същия период миналата година. Очаква се рецесията в последните месеци да увенчае година с около 80% спад на оборотите спрямо 2019.

Транспорт 

Не по-малко потърпевш е въздушният транспорт, който за иначе силните месеци юли, август и септември, е белязан от 75% загуба на оборота спрямо предходната година. Наистина зануляващо. Очаква се на годишна база секторът да се е срутил с около 40%.

Сериозна бизнес рецесия с около 40% изживява и водния транспорт. Сухопътният се възстановява най-бързо и след спад от 14% на оборота за второто тримесечие сега почти се връща на предкризисните си нива. 

През първите 9 месеца на 2020 г. е отчетен около 27% спад на превозените пътници. Изглежда обаче останалите пътници да превозвани на много по-къси разстояние. Извършената работа т.е. изминатите километри средно от един пасажер е с около 46% по-малко от миналата година. 

От друга страна товарният транспорт запазва приблизително стабилни нива, както по отношение на брой превози, така и на стока. След спад около 9% през второто тримесечие на 2020 при сухопътния транспорт, той се възстановява успешно през следващите 6 месеца. 

Промишленост

По-голямата част от промишлеността е от губещата страна. Преработващата индустрия губи около 16% от оборотите си за 2020 спрямо предходната година. При нискоквалифицираните и непрофилирани индустрии ситуацията е най-зле - спад с около 35%. При производството на автомобили спадът е също около 31%. Сериозно загуби межди 20 и 30% се генерират още от производителите на енергийни продукти, машини и оборудване, ремонт на машини, химични продукти, печатна дейност, кожени изделия. 

Макар и по-леко са засегнати производителите и разпределителите на ел енергия, топлоенергия и газ - с около 11% на годишна база. Подобна са загубите на оборота при производителите на компютърна и комуникационна техника, фабриките за дървен материал и изделия от него, за облекло, за метални елементи, за хартия и текстил. 

В този сектор обаче има и много печеливши - това са производителите на лекарствени продукти с вдигнат оборот от около 5%, добивната промишленост с около 10%, и производителите на алтернативни превозни средства /колела, тротинетки/ с около 29%. Скок с една трета на оборота е отчетен и в добива на метални руди. 

Търговия

Въпреки големите презапасявания по предварителни данни през 2020 г. оборотът в сектор „Търговия на дребно" се сринал с около 14% спрямо 2019 година от март насам. В това число обаче не влизат търговията автомобили и мотоциклети. 

Съвсем неочаквано магазините на дребно за хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия записват обороти с около 15% по-малко. Основна причина е намалената покупателна способсност на хората. Търговците на дрехи и обувки бележат срив с около 20% средно за 9 месеца. 

Тук обаче категорично е един от най-големите печеливши - търговията онлайн. Ръстът при оборотите на онлайн търговците на нехранителни стоки започва плахо с около 10-15%, но във втората половина на 2020 започва върховен ръст с над 50-60% на оборотите. 

Пощенски и куриерски услуги печелят изключително много по време на кризата.

Няма нищо учудващо в първенците - в крайна сметка в условията на апела "стойте си вкъщи" процъфтява онлайн пазаруването на цялата гама продукти - от хранителни стоки от магазини и ресторанти, до битови продукти, дрехи, техника, мебели и т.н. Освен това все повече се търсят и куриерските услуги за изпращане на колети, тъй като през дадени периоди пътуването бе забранено, а и в дадени страни карантината продължава да важи що се касае до международните пътувания. Данните го доказват - оборотът на фирмите, занимаващи се с пощенски и куриерски услуги, за периода април-септември е набъбнат с близо 20% спрямо същия период през 2019.

Далекосъобщения, информационни технологии и услуги

24% увеличение на оборотите пък се наблюдава в сферата на далекосъобщенията за третото тримесечие  на 2020, спрямо миналата година. Редом с това ръст от 6 до 12% има в сферата на Дейности в областта на информационните технологии и Информационните услуги за периода от април насам. Факт е, че интернет, телефоните и компютрите се превърнаха в основна възможност за комуникация по време на пандемията, но и за работа и обучение. 

Обслужващи дейности за бизнеса, правна дейност, администрация

Абсолютен рекорд в оборота от 2015 година насам отбелязва и сектора на Юридически дейности, Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и Консултантски дейности в областта на управлението. Данните показват 16% увеличение за третото тримесечие спрямо 2019, както и за първото, в което влиза началото на кризата - месец март.

Причините тук са очевидни - много от бизнесите имаха нужда от помощ, за да оцелеят. Изготвяха се документи за кандидатстване по линия на държавните икономически мерки за помощ на бизнеса. Редуцираше се персонал, изменяха се трудови договори, правиха се калкулации и оптимизации от всякакви естества. Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност също бележат ръст за годината над 10%, като причините са аналогични. 

Услугите по почистването имат разцвет през първото тримесечие на 2019 с 23%, а за периода от април до септември запазват добри позиции и не генерират никакви загуби за годината. Дезинфекцията е важна, хигиената - също. 

Строителство

Строителството запазва високи нива. По предварителни данни през май 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ намалява със средно около 7% за времето от март насам, но пък строителните разрешения, започнатите строежи и други показатели за бранша устояват на кризата и запазват подема си.