Арабско-италианският консорциум „Аркад“ предлага най-ниска цена, за да построи българския участък на газопровода „Турски поток“ – близо 1 милиард и 300 милиона евро.

Срокът за изпълнение е 250 дни. Това стана ясно при отварянето на ценовите оферти в търга, обявен от „Булгартрансгаз“. Почти двойно по-висока е офертата на втория допуснат в надпреварата консорциум – италиано-люксембургското обединение „Газово развитие и разширяване в България“. До участие в наддаването не бе допуснат унгарски консорциум.

Предстои разглеждане и оценяване на офертите. На предишния етап интерес към изграждане на тръбопровода, който трябва да свърже турската и сръбската граница, проявиха три консорциума, но тръжната комисия имаше забележки към техните предложения. Поръчката е за близо 2,3 милиарда лева. Това каза при отварянето на офертите изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов и посочи в какъв срок трябва да бъде изградена тръбата:

„Има два различни подхода, които сме допуснали, около 308 километра да бъдат изградени за 255 дни или цялото трасе от 480 километра в същият срок, или във втората възможност е да бъдат изградени тези 480 километра до края на 2020 година“.

Същевременно днес изтича срокът, в който търговците на синьо гориво могат да подават оферти в търга на „Булгаргаз“. За пръв път дружеството се опитва да купи на пазарен принцип газ, различен от този, който получава по дългосрочния си договор с руското дружество „Газпром“.