"Просто бизнес!", "О, това е само бизнес", "Нищо лично!" Кога чуваме тези фрази? Точно така! Когато някой се възползва от изгодната главно за него ситуация; когато предлага да забравим за скрупулите, за да не се пропуска точният момент за удар. Усърдието и честната игра са хубаво нещо... „по принцип“, но нека сега да си направим сделката, без да мислим за глупости.
Все повече се тревожа, че за много хора у нас &bdquo;бизнес&ldquo; не е синоним на работа, продуктивност, съзидание, а на машинации, бързи печалби, едва ли не далавери. Ако се направи анкета сред учениците как разбират &bdquo;бизнес&ldquo;, мисля, че на всички ще ни стане неудобно. А е опасно младите професионалисти да влизат в тази сфера, която трябва да бъде общественополезна, с подобна нагласа. Именно те ще бъдат отговорни за бизнес климата в следващите десетилетия. <br /> <br /> В нашата компания АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, напротив, вярваме, че бизнесът не само е съвместим със социални мисии, но и че е един от най-ефективните начини да се внесе положителна промяна в обществото. Истинската бизнес компания не е само група професионалисти. Тя е група от съмишленици, споделящи общи ценности, сред които основните са почтеността и отговорността пред всички.<br /> <strong><br /> </strong>По тези причини популярният израз &bdquo;Просто бизнес!&ldquo; ме отблъсква.<br /> <br /> Това е някаква формула, с която не мога и не искам да свикна. Произнася се, за да се оправдае нелоялност в бизнес партньорство или за ползване на незаслужени предимства. За оферти, които бих определила без колебание като безсрамни. &bdquo;Просто бизнес&ldquo; сякаш внушава, че работата ни като предприемачи изисква главно делови усет, прагматичност и улавяне на всяка възможност за печалба. А не изисква добросъвестност?!<br /> <br /> Случаите на некоректно поведение в бизнеса не могат ли да се обяснят с кризата? Според мен не. Заради кризата можеш да решиш да строиш &bdquo;евтинко&ldquo;, с всичко произтичащо от това. Заради кризата обаче можеш да събереш екипа си, за да му кажеш, че е време да се повиши още повече качеството и че съвсем не е времето да се пести от качество и специални технологии. Заради кризата можеш да спечелиш от обещания и да изчезнеш. Заради кризата обаче можеш да намалиш чувствително, без да обявяваш, собствените си печалби, за да няма разочаровани от закъснения например. Въпрос на морал. Но и на далновидност, защото клиентът в крайна сметка разбира на кого може да се довери. <br /> <br /> Забелязали ли сте колко много се говори и пише за бизнес ЕТИКЕТА? Какво трябва да е облеклото и визитките, как да се водят телефонните разговори и бизнес кореспонденцията, да си позволиш ли чаша вино на служебния обяд... Това е необходимо, разбира се, но защо не се придава подобна важност и на бизнес ЕТИКАТА? За отговорностите на една компания пред обществото, но и за личната отговорност на всяка бизнес личност да се придържа към лоялната конкуренция, към прозрачността на условията, към дадената дума?<br /> <br /> Фразата &bdquo;Просто бизнес!&ldquo; представя почтеността като пречка за успеха или като някакъв лукс, който може да почака за по-добри времена. Точно там е проблемът. Деловият човек може да има замразени проекти, замразени обекти, замразени сметки дори и нещата все пак да се раздвижат, да потръгнат в някакъв бъдещ момент. С морала това не може да се случи. Не може да се замрази и да се извади свеж, когато е по-удобно, по-лесно и може би по-печеливш е да бъдеш етичен. Освен това моралът в бизнеса не може да се внесе допълнително и с най-благородните обществени инициативи на една компания, ако той липсва в основната й дейност. <br /> <br /> Строителството е бизнес с мечтите, така че не може да бъде &bdquo;просто бизнес&ldquo; . От дома си хората очакват толкова, колкото и от любовта: всичко. Очакват свят, в който да се чувстват сигурни, спокойни, топло посрещани &ndash; всеки ден! Такива домове могат да се строят само с безкрайна самовзискателност, с отхвърляне на лесните пътища и с чисто сърце.<br /> <br /> Може би някой би казал, че това са твърде общи разсъждения. Хубаво е обаче човек да си припомня в какво вярва и на какво държи. Тогава, когато му предложат да забрави за принципите си, той да забрави за възможната изгода. А на &bdquo;Просто бизнес!&ldquo; да отговори с &bdquo;Просто морал!&ldquo;<br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />